Připravili jsme pro vás i pokyny ke stažení v pdf.

Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)

Pořádající subjekt: SKOB Zlín

Datum: 28. – 29. června 2014

Místo: Velké Karlovice, kemp Machúzky

Centrum: areál kempu Machúzky

 

Parkování: v prostoru areálu dle pokynů pořadatelů

Doprava: vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou, pořadatel dopravu nezajišťuje. V naléhavých případech je pořadatel schopen zprostředkovat dopravu ze Vsetína v pátek večer.

Upozorňujeme závodníky, že v údolí od Ústí u Vsetína až po Velké Karlovice se intenzivně opravuje několik úseků silnice a mostů. Na trase je 6 semaforů a zúžení, a tak může dojít ke zdržení.

Ubytování: ve vlastních stanech ve vymezeném prostoru v centru. Toalety a voda v centru, sprchy na žetony 10,-Kč/5min (k dispozici na prezentaci). Během závodu na 24 hodin není povoleno využít jiného typu ubytování než stanů v centru závodu.

Prezentace:

Pátek 27. 6. 2014 18:00 – 23:00 v centru závodu

Sobota 28. 6. 2014 7:00 – 8:30 v centru .

Od týmů, jejichž platba nedorazila na účet nebo nebyla námi identifikována budeme při prezentaci vyžadovat doklad o zaplacení vkladu.

Prosíme, přineste si své vlastní SI čipy k prezentaci, kde vám zkontrolujeme, zda je vaše verze čipu použitelná pro závod.

Na prezentaci se musí dostavit všichni závodníci a podepsat se do seznamu účastníků.

Druh závodu:

Mistrovství České republiky v rogainingu na 24 hodin (so 11:00 – ne 11:00)

Veřejný závod v rogainingu na 12 hodin (so 11:00 – so 23:00)

Veřejný závod v rogainingu na 6 hodin (so 11:00 – so 17:00)

 

Prostor závodu: Javorníky – okraj vymezen obcemi Valašská Bystřice, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Mezivodí, Bumbálka, dál po státní hranici se SR na Papajské sedlo a Halenkov

Terén: podhorský až horský (450-1024 mnm), lesnatý, s hustě obydleným centrálním údolím Vsetínské Bečvy a s poměrně řídkým, rozptýleným osídlením a středně hustou sítí cest ve zbytku prostoru. Jedná se poměrně oblíbenou turistickou oblast, která je součástí CHKO Beskydy.

Mapa: Speciálka pro rogaining, měřítko 1 : 50 000, ekvidistance 10 m, sídla, komunikace a porosty SHOCart aktualizované podle dostupných ortofotosnímků, vrstevnice vygenerované z dat nového digitálního modelu reliéfu (DMR 4. generace, © ČÚZK 2014). Laserový tisk na voděodolném papíru Pretex. Rozměr A3.

Popisy: slovní popisy kontrol (česky a anglicky) a jejich bodové ohodnocení se vydávají společně se závodními mapami. Popisy též obsahují telefonní číslo na pořadatele pro případ nouze.

Systém ražení: elektronický SI (Sport-Ident).

Každý člen týmu musí mít svůj vlastní SI čip!  Maximální kapacita čipů zapůjčených pořadateli (řada 6) je 64 kontrol, v terénu je celkem 60 kontrol + 2 kontroly na průchodu hash housem. Dávejte si proto pozor, ať nerazíte stejnou kontrolu vícekrát.

 

Použitelné čipy:

na 24 hodin:

SI-6 č. 500001 – 999999 64k

SI-10 č. 7000001 – 7999999 128k

SI-11 č. 9000001 – 9999999 128k

(příp. SI-9 č. 1000001 – 1999999 50k! – nestačí na všechny kontroly!)

!!! Pozor u čipu SI-9, který má nižší kapacitu než je počet kontrol v terénu!!!

na 12 a 6 hodin:

SI-5 č. <= 499999 30k

SI-8 č. 2000001 – 2999999 30k

SI-9 č. 1000001 – 1999999 50k

a čipy použitelné pro závod na 24 hodin

Týmům nebudou uznány žádné kontroly nad rámec kapacity čipu!

Průchod Hash housem by měl být oražen (in, out), tzn. obsadí příslušný počet pozic v čipu.

Týmy, které už předem plánují navštívit nižší počet kontrol, mohou běžet se starší verzí čipu řady 5, ale nebudou jim uznány žádné kontroly nad rámec jeho kapacity (30 kontrol).

Čip je po celou dobu závodu pevně připevněn k zápěstí plombou. Poškozená plomba je důvodem pro diskvalifikaci. Všichni členové týmu jsou povinni orazit kontrolu v časovém rozmezí 1 minuty, jinak se jim bodová hodnota za kontrolu nezapočítá. Před startem jsou všichni závodníci povinni vynulovat/vymazat SI čip v krabičce označené „clear/mazání“ a zkontrolovat čip v krabičce „check/kontrola“ (začátečníkům pořadatelé poradí). Při každém navštívení hash house  by team měl narazit  při příchodu a odchodu. Při příchodu do cíle musí všichni členové týmu orazit cílovou jednotku (jako čas se bere čas posledního závodníkav týmu).

Půjčování SI čipů: Prosíme, přineste si své vlastní SI čipy k prezentaci, kde vám zkontrolujeme, zda je vaše verze čipu použitelná pro závod. V případě zjištění nedostatečného čipu vám bude vhodný SI čip zapůjčen.

Je možné zapůjčit za poplatek 70 Kč za čip.

Způsob hodnocení: Kontroly budou označeny na mapě a v popisech kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet navštívených kontrol v libovolném pořadí si volí každý tým dle vlastního uvážení. O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas.

Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.

Vybavení kontrol: kontrolní stanoviště je vybaveno oranžovobílým lampiónem o velikosti 30 x 30 cm a jednotkou SI.

Stravování během závodu: během závodů na 12 a 24 hodin bude v centru otevřen hash house (provozní doba viz časový rozvrh závodu), ve kterém bude k dispozici teplá i studená kuchyně a nápoje (polévka, těstoviny, čaj, káva, voda, cereálie, čokoláda, banány, pomeranče, rozinky, hroznový cukr, buchty a tatranky).

Abychom minimalizovali množství odpadů, berte si prosím do hash house své vlastní nádobí (misky, lžíce, hrneček atd.)!

Další možnosti občerstvení: v centru bude pořadatelský bufet (káva, čaj, limo, sušenky, polévka, párky, klobásy, chleba se sádlem a s cibulí, utopenci, koláče z vlastní výroby, …). V prostoru závodu je povoleno využít restaurací a prodejen potravin k doplnění stravy.

Pitná voda: v mapě jsou (symbolem kelímku) vyznačena 3 místa, kde jsou prameny vhodné pro doplnění vody.

Povinné vybavení závodníků: všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodu mít s sebou:

1) píšťalku pro případné přivolání pomoci

2) v týmu aspoň jeden nabitý mobilní telefon

Východ a západ slunce: slunce vychází v 4:43 a zapadá ve 20:57, měsíc bude v novu.

Pravidla pro pohyb v prostoru závodu: Závod probíhá v CHKO Beskydy. Svislým fialovým šrafováním jsou vyznačeny oblasti I. zóny CHKO, do nichž je zákaz vstupu! Průchod je povolen pouze po cestách!

Do oblastí označených křížovým šrafováním je vstup zcela zakázán!!! Jsou to vesměs soukromé pozemky, jejichž majitelé striktně zakázali průchod. V jednom případě je tímto šrafováním vyznačena oblast nebezpečného sesuvu půdy (utržená silnička), kde by velmi snadno mohlo, zejména v noci, dojít ke zranění.

Závodníkům není povolen zvířecí doprovod!  

V CHKO Beskydy se mohou vyskytovat velké šelmy (medvědi, rysi a vlci), přečtěte si, prosím, poučení o setkání s medvědem.

Pokuste se omezit pohyb po hlavních silnicích, často je zde značný provoz!

 

Všichni závodníci se účastní na vlastní nebezpečí, za mladší 18ti let zodpovídají jejich zákonní zástupci!

!!! PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ !!!

Program:

(pátek 27. 6.)
– 18:00 – 23:00 – prezentace účastníků závodu na 6, 12 a 24 hodin

(sobota 28. 6.)
– 7:00 – 8:30 – prezentace účastníků závodu
– 8:00 – 8:45 – plombování čipů
– 9:00 – výdej závodních map pro závody na 24, 12 a 6 hodin
– 10:50 – slovo stavitele
– 11:00 – start závodu na 24, 12 a 6 hodin
– 16:00 – otevření Hash house
– 17:00 – konec závodu na 6 hodin
– 19:00 – vyhlášení výsledků závodu na 6 hodin
– 23:00 – konec závodu na 12 hodin

(neděle 29. 6.)
– 9:00 – vyhlášení výsledků závodu na 12 hodin
– 11:00 – konec závodu na 24 hodin
– 12:00 – uzavření Hash house
– 13:00 – vyhlášení výsledků závodu na 24 hodin

 Výdej map: – sobota, 28. 6. v 9:00 hodin – pro závod na 24, 12 a 6 hodin

Hromadný start: – sobota, 28. 6. v 11:00 hodin – závod na 24, 12 a 6 hodin

Ukončení závodu:

– sobota, 28. 6. v 17:00 hodin – závod na 6 hodin
– sobota, 28. 6. ve 23:00 hodin – závod na 12 hodin
– neděle, 29. 6. v 11:00 hodin – závod na 24 hodin

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Monika Krejčíková

Stavba tratí: Zbyněk Krejčík, Anna Stackeová, Jiří Stacke

Hlavní rozhodčí: Monika Krejčíková

Hash house: Jana, Blanka, Mirka

Výňatek z pravidel ČAR:

Závodníci smí při závodě používat pouze buzolu a mapu poskytnutou pořadatelem. Je nepřípustné používat k orientaci jiných map či speciálních navigačních pomůcek (GPS apod.). V případě pochybnosti ohledně speciálních navigačních pomůcek rozhoduje při daném závodě hlavní rozhodčí a dlouhodobě Prezídium ČAR.

Závodníci nesmí využívat žádné dopravní prostředky.

Tým musí absolvovat celý závod společně. Zvláště při průchodu kontrolními body a při doběhu do cíle musí být členové týmu v těsné blízkosti. Každý člen týmu musí provést označení průchodu kontrolním bodem sám. Přísně je zakázáno bez svolení pořadatele opustit spoluběžce (např. při jejich vyčerpání či zranění) a doběhnout zbytek tratě sám.

Závodníkům (týmu) nesmí při závodě pomáhat žádná další osoba, ani je doprovázet. Pes či jiné zvíře smí závodníky doprovázet pouze se souhlasem hlavního rozhodčího. Pořadatel může povolit využívat při závodě služeb samoobsluh, restaurací apod. V zásadě musí jít vždy o služby, které mohou využít všichni závodníci. V případě nehody (zranění apod.) musí závodníci poskytnout veškerou možnou pomoc. Tým nesmí být postižen za porušení pravidel v souvislosti s poskytnutím pomoci.

Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele a všechny právní normy platné na území České republiky. Tým nesmí předem do závodního prostoru umístit žádné zásoby či vybavení. Nesmí je ani na trati zanechávat, pokud nebudou vyzvednuty před ukončením závodu. Po vypršení časového limitu jsou všechny týmy, které dosud nedokončily závod, povinny se v nejkratším možném čase hlásit v cíli. V případě porušení této povinnosti odpovídají členové týmu za případné záchranné akce.

Závod končí uplynutím stanoveného počtu hodin od startovního signálu. Týmy, které dorazí později, jsou penalizovány bodovou srážkou za každou započatou minutu prodlení. Tým, který dorazí déle než 30 minut po ukončení závodu, není klasifikován.

Důležitá upozornění:

Závodí se podle platných pravidel ČAR.

1) závodníci smí při závodě používat pouze mapu poskytnutou pořadatelem. Po vydání závodních map je přísně zakázáno používat jakýchkoliv jiných speciálních map, např. s vyznačenými turistickými značkami.

2) pro občany ČR platí, že v závodě M ČR na 24 hodin smí startovat pouze registrovaní členové ČAR, přičemž zaregistrováni musí být všichni členové týmu. Do ČARu se lze zdarma zaregistrovat na prezentaci.

3) účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby osmnáctileté či starší. Účastníci mladší šestnácti let musí navíc předložit písemný souhlas jejich zákonného zástupce.

4) každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Při prezentaci je nutné podepsat prohlášení, že se závodu zúčastňujete na vlastní nebezpečí.

5) pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce

Komentáře nejsou povoleny.